Hướng dẫn mua hàng

 - Quý khách nút  ở sản phẩm cần mua

 

- Quý khách nhập đầy đủ thông tin đặt hàng

Sau đó nhấn nút Gởi

 

* Nếu quý khách muốn đặt sản phẩm khác thì hãy lập lại các bước trên.